Pädagogische Leitung / Betreuung:

Gesamtleitung
Frau Tanja Geßler – Knopp

Langgruppe/ Kombigruppe
Leitung: Tanja Geßler-Knopp

Sternengruppe:
Helena Schäfer
Nikolas Garus (Bufdi)
Julia Hermann
Rosa Lehmann

Regenbogengruppe:
Annette Bonauer
Christina Heine-Traut
Helena Schäfer
Bufdi: Nikolas Garus

Eulengruppe:
Tanja Geßler-Knopp (Leitung)
Moritz Poths
Brigitte Aicher
Klaudia Kampa
Michaela Niedermeier
Bufdi: Hanna Mantesberger

Kurzgruppe 1
Edith Fritsche
Andrea Mayer
Natalie Kugler
Annette Bonauer
Christine Heine-Traut

Kurzgruppe 3/4:
Julia Hermann
Rosa Lehmann
Ines Berger

Die Betreuerinnen der Gruppen:

Eulen
Langgruppe bis 16.00 Uhr

Regenbogen
Langgruppe bis 16.00 Uhr

Einhorn
Kurzgruppe 3/4 bis 14.00 Uhr